سهم ناچیز کشتی پایتخت در تیم ملی/ در لیگ حضور خواهیم
داشت
چهار آزادکار ایران فینالیست شدند/ یک نماینده به رده‌بندی
رفت
حضور یک تیم نظامی در لیگ برتر کشتی قطعی شد