سه انتصاب جدید در فدراسیون وزنه‌برداری/سلیمی و باقری واردگود شدند

سه انتصاب جدید در فدراسیون وزنه‌برداری/سلیمی و باقری واردگود شدند سرپرست فدراسیون وزنه برداری در نخستین گام مدیریتی خود بهداد سلیمی و کوروش باقری را به عنوان نایب رئیس فدراسیون…