نخستین طلای تاریخ وزنه‌برداری بانوان ایران برگردن
حسینی
پایان تلاش کاروان کشتی آزاد و فرنگی ایران با کسب ۱۶ مدال
رنگارنگ