روزهای اولی که وارد بدنسازی شدم این سوال در ذهنم شکل گرفت که وزنه های سبک با تکرارهای زیاد بهترند یا وزنه های سنگین با تکرارهای کم . من به عنوان یک طرفدار سیستم پرشدت به دنیا نیامدم ، بلکه زمانی که تصمیم گرفتم بدنساز شوم شروع کردم به مطالعه تمامی متون مربوط به بدنسازی

,وزنه سبک باشد یا سنگین؟,بدنسازی و فیتنس,[categoriy]

به گزارش آکاایران: . در آن زمان تمرین ۶ روز در هفته رایج بود که تمام عضلات بدن ۲ نوبت و هر جلسه با حدود ۲۰ ست تمرین داده می شدند . در همان اوایل تمریناتم مایک منتزر را پیدا کردم و هم بدن و هم فلسفه تمریناتش را تحسین کردم . هر چه از مایک مطلب بیشتری می خواندم ، بیشتر خود را موافق با او می دیدم . او می گفت مقدار تمرین کم باشد ، تعداد جلسات هم کم باشد ، اما در عوض شدت تمرین بالا باشد .

تصمیم گرفتم سیستم او را آزمایش کنم . داستان را کوتاه کنم . من از آن سیستم پیروی کردم و در نهایت توانستم ۶ بار قهرمان مستر المپیا شوم .
پرواضح است که من سیستمی را یافتم که برای بدنم موثر بود و در نتیجه طرفدار این سیستم شدم . لازم است اشاره کنم که گفته های من حکم انجیل را ندارد . شما باید روش های مختلف را مورد آزمایش قرار دهید تا موثرترین برای بدن خود را پیدا کنید من نمی دانم چه روشی برای شما بهتر است یا بهترین نتیجه را می دهد .

By 40sport

دیدگاهتان را بنویسید