اموزش بدنسازی

 چ چیزهای باعث ترشح طبیعی هرمون میشه

 

نکاتی که باعث افزایش ترشح طبیعی هورمون رشد میشود
guy-with-high-testosterone

تک اندام : نکاتی که باعث افزایش ترشح طبیعی هورمون رشد میشود

از غذاهای پرچربی قبل از تمرین استفاده نکنید.

 اموزش بدنسازی

تحقیقات نشان داده است ،استفاده از غذاهای پرچربی (بیشتر از ۵ درصد چربی)به مقدار ۵۰ درصد موجب کاهش ترشح هورمون رشد میشود .به همین خاطر سعی کنید از منابع پروتئنی کم چرب مانند پروتئین وی ،گوشت گوساله کم چرب برای ۴ ساعت قبل از تمرین استفاده کنید.

قبل از تمرین کربوهیدرات های دیر هضم مصرف کنید.

کربوهیدرات های آرام هضم نه تنهابرای مدت بیشتری سطح انرژی شما را بالا نگه می دارند بلکه سطح انسولین را نیز پائین حفظ میکنند سطح بالایی انسولین در طول تمرینات موجب افت سطح GH و کند شدن فرآیند های چربی سوزی میگردد. قبل از تمرینات از میوه ها، جو دو سر وحبوبات استفاده کنید.

از مکمل های مناسب برای ترشح بیشتر GH استفاده کنید.

از مکمل های زیر به مقدار نوشته شده ،۳۰ دقیقه قبل از وعده پروتئینی پیش از تمرین استفاده کنید. تحقیقات ازمایشگاهی تأثیرات مثبت اینها را در ترشح بیشتر هورمون رشد ثابت کرده است :آرژنین (۹-۵گرم)،گلوتامین(۱۰-۵ گرم)،مالتونین(۵-./۵گرم)

بدن را قبل از تمرین گرم کنید.

تحقیقات نشان داده است هنگامی که دمای قسمت مرکزی بدن در طول تمرینات پائین باشد به همان میزان ترشح هورمون رشد نیز کاهش میابد. این مشکل هنگامی که هوای منطقه سر باشد بیشتر خود را نشان میدهد . حتما قبل از تمرین به مدت ۵ دقیقه روی تر دمیل پیاده روی به سرعت متوسط داشته باشید و قبل از ست های اصلی چند ست گرم کردنی نیز انجام دهید.

هوازی را بعد از وزنه انجام دهید.

مطالعات حاکی از این مسئله است که تمرین هوازی بعد از وزنه به میزان ۳ برابر ترشح هورمون رشد را نسبت به انجام ان قبل از وزنه ،بیشتر میکند. پس هوازی را در حد ۳۰ دقیقه بعد از وزنه انجام دهید.

By 40sport

دیدگاهتان را بنویسید