فرق تمرین صبح با بعد از ظهر در بدنسازی
jey cuttler

تمرین در وعده صبح گاهی :

بقیه در ادامه مطلب

افزایش تیز هوشی و هوشیاری و آمادگی ذهنی‌ بیشتر برای ادامه روز

افزایش انگیزه به منظور انتخاب‌های غذائی سالم تر

دادن انگیزه بیشتر به فرد برای شروع یک روز جدید

تمرین در وعده بعد از ظهر:

بازده فیزیک بدنی در بعدازظهر به اوج خود می‌رسد

در اختیار داشتن زمان کافی برای یک تمرین خ۹وب

به بهبود خواب شبانه‌ آنها کمک کند

By 40sport

دیدگاهتان را بنویسید