kai-greene

کای گیرین ” معروف به درنده ” چگونه از پرورشگاه بدنسازی را آغاز کردم!

بقیه در ادامه مطلب

خب میدونی شاید من, با بهترین ژنتیک به دنیا نیومدم
یا شاید با قیافه ی یک آدم بی باک و بی پروا به دنیا نیومدم.
اما یه چیزی هست که بهش میگن
سخت تمرین کردن خب میدونی ما میتونیم بگیم که چیزی که بهت هدیه داده شده رو نگه دار و ازش استفاده کن
من خیلی سخت تمرین میکنم…
من میدونم که چطوری باید واقعا سخت کار کنم
حتی اگه عضله ی دو سر بازوییم هم پاره بشه
هنوزم به نظم و انظباطم وفادار میمونم, من رو از هر زاویه ای نگاه کن و تو نمیتونی تکه ای از بدن من رو ببینی که
پیشرفت نکرده باشه
من میخوام تقارن و تناسب و وضعیت خودم رو
هم گسترش بدم و من میخوام اردنگی بزنم به هر کسی که اونجا وایساده و اعتقاد داره که همه چیز ژنتیک و مادر زادیه!
***
کای هیچ وقت خوانواده ای نداشته
مادرش اون رو وقتی که یه
نوجوون بوده ترک کرده
و از اون زمان به بعد
اون…
از خونه ای به خونه ای دیگه رفته
و توسط والدین متفاوتی پرورش پیدا کرده
کای در طول زمان عصبانی و پرخاشگر رشد کرده
مدت ها قبل او خود را در مرکز بازداشت نوجوانان یافت
داستان اون همون جا به پایان می رسید اگه اون ورزش بدنسازی رو کشف نمیکرد.
***
احساس بی امنیتی, احساس نا امنی میکردم
همواره احساس میکردم در خطرم . یادت میاد وقتی که داشتم دعوا میکردم یه سری من رو نگه داشته بودن, پیرهنم پاره شده بود. در میانه و بهبوهه ی
این عصبانیت و خشم من بقیه ی لباسم رو پاره کردم
و پرتش کردم اون ور
گفتم …  چیه؟
میدونی تو میخوای نشون بدی که من قدرتمندم
که من عصبانی هستم!
که هیچی برام مهم نیست تو این کار ها رو انجام میدی
و یه مدت بعد…
تصادفا معلمی رو دوباره بعد یه هفته
یا بیشتر از یه هفته میبینی که توی جمعیته , اون گفت هی میدونی
چقدر هیکلت قشنگ شده نظرت چیه که بری با نوجوون های
هم سن و سال خودت رقابت کنی؟
فکر میکردم داره شوخی میکنه و اون موقع من هرگز فکر نمیکردم که من شاید حتی بتونم از اون
خونه ای که برام معین کرده بودن ـ پرورشگاه ـ
تا اونجا زندگی کنم بیام بیرون
برای من آسون تر بود تا به عنوان یه حیوون شناخته بشم
رفتن به باشگاه و تمرین کردن
احتمالا
یکی از مهم ترین انتخاب های درمان شناسانه ای بود که من برای خودم گرفتم و آدم هایی که توی زندگی من بودن
خیلی وقت قبل تر رفته بودن , تنها چیزی که همچنان
استوار باقی مونده بود
تمرکزم روی به دست آوردن …. هدف نهاییم بود.

By 40sport

دیدگاهتان را بنویسید