اموزش پشت پا هالتر | سایت بدنسازی

Capture

عضلات اصلی درگیر:

  • دو سر رانی
  • نیمه غشایی
  • نیمه وتری
  • بقیه در ادامه مطلب

وضعیت شروع حرکت:

۱ -میله المپیکی را با دستانی بازتر از پهنایشانه ها بگیرید.
۲ -میله را در سطح ران با دستانی کاملا صاف نگه دارید.

تکنیک اجرای حرکت:
۱ -پشت را صاف،باسن را به خارج و زانوها را کمی خم نگه دارید.
۲ -به ارامی میله را پایین بیاورید تا از زانوها بگذرد.
۳ -در این هنگام بایستی در عضلات سرینی و همسترینگ و صاف کردن تنه ،به آرامی میله را بالا بیاورید. احساس کشش شود.
۴ -با انقباض عضلات سرینی و همسترینگ و صاف کردن تنه به آرامی میله را بالا بیاورید.
۵-حرکت را تکرار کنید تا زمانی که تعداد تکرارهای مورد نظر شما کامل گردد.

By 40sport

دیدگاهتان را بنویسید