اموزش حرکت ددلیفت | سایت بدنسازی

عضلات اصلی درگیر:

  • پشتی بزرگ
  • متوازی الاضلاع
  • راست کننده ستون فقرات
  • دو سر بازویی،بازوی قدامی
  • چهارسر ران
  • همسترینگ

شروع حرکت:

بقیه در ادامه مطلب

جلوی یک میله هالتر درحالت نشسته قرار بگیرید،به طوری که ساق پای شما هالتر را لمس کنند.

پاها را به اندازه عرض شانه بازکنید، نوک پاها به سمت خارج بدن متمایل باشد. میله هالتر را به روش یک دست از زیر بگیرید. دست ها باید درست در بخش خارجی ران ها میله را گرفته باشند،نه بیشتر.

پشت خود را صاف نگه داشته و از انحنای آن جلوگیری کنید

نفس بگیرید و شروع کنید با اعمال فشار از طریق پاشنه های پا به زمین وزنه را با خود بلند کنید و در حالت ایستاده قرار بگیرید. پس از عبور از این مرحله در بالاترین نقطه،باز دم کنید.در بخش بالای حرکت عضلات باسن ،پاها وپشت خود را منقبض کنید و سپس مجدداً شروع کنید

By 40sport

دیدگاهتان را بنویسید