استراحت بین ست ها یک مسئله بسیار مهماستراحت بین ست ها یک مسئله بسیار مهم

استراحت بین ست ها یک مسئله بسیار مهم

استراحت بین ست ها یک مسئله بسیار مهم
استراحت بین ست ها یک مسئله بسیار مهم

در ادامه مطلب

تک اندام : سرعت مناسب انجام حرکات شاید کمتر مورد توجه بدنسازان قرار گیرد. اگر شما سعی کنید با سرعت بیش از حد تمرینات را به پایان برسانید،ممکن است خود را در معرض خطر نارسایی قلبی قرار دهید.

زمانی که هدف انجام سریع حرکات باشد، ما تمایلی به انجام فرم صحیح حرکات نخواهیم داشت. البته عکس این عمل هم اشتباه است،استراحت و وقفه طولانی مدت هم به هیچ وجه توصیه نمی شود. به طور مثال اگر شما بین ست ها 5 دقیقه استراحت کنید،

ضربان قلب شما کاهش یافته و دیگر از پمپاژ خون در عضلات خبری نخواهد بود.

حال که با اهمیت مدت زمان استراحت بین ست ها آشنا شدید از شما دعوت می کنیم تا انتهای مقاله همراه ما باشید.

مزایای استراحت بین ست ها

مدت زمان استراحت ما بین ست ها را در حدود یک دقیقه یا کمتر حفظ کنید. در یک دقیقه استراحت تقریبا 72 درصد از قدرت از ُ دست رفته شما بازیابی می شود و نهایتا با 3 دقیقه استراحت می توانید تمام انرژی از دست رفته را جبران کنید.

بهترین روش برای اختصاص زمان دقیق استراحت بین ست ها، این است که ما از میزان خستگی عضله اطلاع داشته باشیم.این میزان خستگی رابطه مستقیمی با درگیر شدن فیبر های عضلانی در حرکت مورد نظر دارد. به طور مثال مدت زمان استراحت بین دو ست از جلوبازو هالتر، هیچ گاه نمی تواند با مدت زمان استراحت بین دو ست از حرکت اسکات برابر باشد. نتیجه می گیریم که عضله بزرگتر مساوی است با مدت زمان استراحت بیشتر.

از لحاظ فیزیولوژی ارتباط مستقیمی بین قدرت و استقامت عضلانی وجود دارد،قطعا عضله قوی تر می تواند وزنه سنگین تری را جا به جا کند.

عضله ای قوی تر خواهد شد که فشار تمرینی لازم را تحمل کند تا منجر به افزایش استقامت و در نتیجه توسعه عضله شود. استقامت عضله رابطه تنگاتنگی با توسعه سیستم قلبی دارد. حفظ مدت زمان استراحت حساب شده و تمرینات منظم به طور غیر مستقیم در افزایش قدرت تاثیر دارد.

به عنوان یک قاعده کلی،می بایست از استراحت یک دقیقه ای ما بین ست ها اطمینان حاصل کنید تا حداقل 70 درصد از انرژی خود را بدست آورید. به یاد داشته باشید که مدت زمان استراحت بیش از 3 دقیقه تنها در تمرینات قدرتی توصیه می شو

By 40sport

دیدگاهتان را بنویسید