اساس ساخت عضلات در تناسب اندام حرفه ای چیست؟

  تناسب اندام به عنوان رشته‌ای حرفه‌ای همواره با زیربنای ساخت عضلات مطرح بوده است. میزان افزایش استقامت عضلات اهمیت این رشته فیزیک محور را دوچندان می‌نماید.

به گزارش آکاایران: فعالیت‌های بدنی شاید در شاخصه‌های مختلفی بروز و ظهور داشته باشند، اما تناسب اندام حرفه‌ای با تمرکز بر استقامت درونی و رشد سرعت همزمان در فیزیک فرد مورد نظر پدیده دیگری را رقم زده است. آنچه این رشته را از دیگر فعالیت‌های بدنی متمایز می‌نماید برنامه ریزی و سپس هدف گذاری است که در ادامه بر پایه تحلیل عضلانی به آن خواهیم پرداخت.

بقیه در ادامه مطلب

افزایش استقامت و قدرت عضلانی با تمرینات طبقه بندی شده

تناسب اندام با توجه به ماهیت برنامه محور خود در پی افزایش چند آیتم و ویژگی در ساخت عضلات است. اولین ویژگی که در تناسب اندام حرفه‌ای مورد توجه است، افزایش میزان استقامت فردی و بافت‌های عضلانی در برابر تمرینات طبقه بندی شده است.

لذا در این حالت فرد مورد نظر با استفاده از وسایل از پیش تعیین شده، از ابعاد مختلف، استقامت عضلات خود را افزایش می‌دهد. اما اصل دیگری استقامت را همراهی می‌نماید و آن افزایش سرعت در برابر کندی تمرینات مقاومتی است. توسعه حرکات سرعتی به عنوان هدف میان مدت در راستای حفظ مقاومت عضلات در تناسب اندام حرفه‌ای مد نظر است.

در کنار دو اصل مذکور افزایش قدرت نیز به نوبه خود در حال شکل گیری است و در حقیقت ورزشکار حرفه‌ای حوزه تناسب اندام در کنار سخت شدن بافت عضلانی خود می‌تواند تمرینات قدرتی را به تناوب انجام دهد.

این شاید نکته بسیار مهمی باشد که در قبال افزایش مقاومت جسمانی قدرت عضلانی افزایش پیدا می‌کند. سرعت، قدرت و استقامت ره یافت دیگری را روبروی ورزشکار حرفه‌ای قرار می‌دهد و آن انعطاف عضلات است.

انعطاف و محیط، دو عامل هم افزا

انعطاف معمولاً زمانی بروز پیدا می‌کند که به اصطلاح بدن ورزشکار “ورزیده” می‌شود. پس از درهم تنیدگی ویژگی‌های مذکور می‌توان ساخت عضلات در تناسب اندام حرفه‌ای را مورد تحلیل و بررسی قرار داد.

اما نباید از نظر دور داشت که عوامل دیگری نیز در این مسئله دخیل هستند. تنها نمی‌توان تمرین و ممارست فیزیکی را در تناسب اندام و رشد عضلات دخیل دانست. محیط، رفتارهای شخصیتی و آداب زندگی در کنار عادت های روزمره بر این مسئله تأثیر مستقیم غیر مستقیم دارند. در جدول زیر می توان عوامل تأثیر گذار بر تناسب اندام را مشاهده نمود :

رشد عضلات به مثابه افزایش استقامت

عامل دیگری که نباید از نظر دور داشت تفکیک عضلات بدن است که میزان کشش و تنش هر کدام از آن‌ها در تمرینات حرفه‌ای متفاوت است. تأثیر پذیری هر عضله وابسته به میزان مقاومت اولیه بسیار مهم است.

By 40sport

دیدگاهتان را بنویسید