آموزش حرکات تقویت عضلات سرشانه بصورت کامل

آموزش حرکات بدنسازی

در این مطلب بصورت کامل به حرکت هایی که به تقویت عضلات سرشانه در بدنسازی کمک میکند توسط تصویر پرداخته می شود

بقیه در ادامه مطلب

سایت بدنسازی


پرس سرشانه با هالتر، از پشت (ایستاده)

آموزش حرکت پرس سرشانه با هالتر

پرس سرشانه هالتر از جلو (نشسته)

آموزش حرکت پرس سرشانه هالتر از جلو

پرس سرشانه با دستگاه 

آموزش حرکت پرس سرشانه با دستگاه

پرس سرشانه از پشت در حالت نشسته با دستگاه اسمیت

آموزش حرکت پرس سرشانه با هالتر , آموزش حرکت پرس سرشانه با دستگاه , آموزش حرکت پرس سرشانه با دستگاه اسمیت , آموزش پرس سرشانه با دمبل , آموزش پرس سرشانه با دمبل چرخشی , آموزش حرکت نشر از جانب در حالت ایستاده , آموزش حرکت نشر از جانب در حالت نشسته , آموزش حرکت نشر از جلو جفت دست با دمبل , آموزش حرکت نشر از جلو دمبل متناوب , روش انتخاب بهترین حرکت سرشانه در بدنسازی , برنامه تمرینی تقویت عضلات سرشانه , برنامه تمرینی سرشانه رونی کولمن , آموزش حرکات بدنسازی با تصویر و فیلم ,

By 40sport

دیدگاهتان را بنویسید