اموزش بدنسازی

آمادگی جسمانی چیست

آمادگی جسمانی

تک اندام : آمادگی جسمانی به سلامت روح و جسم فرد گفته میشود که در یک سری انجام کارها و تمرینات باید پتانسیل انجام آن حرکات را داشته باشد در زیر به مواردی که یک شخص برای آمادگی جسمانی نیاز دار می پردازیم

اموزش بدنسازی در ادامه مطلب

اسید لاکتیک : شکل احیا شده ((پیروات )) که اتمهای هیدروزن اضافی دارند.زیاد شدن غلظت این اسید با احساس خستگی توام است.

توان بی هوازی بدون لاکتیک : توانی که در اثر تمرین بدون حضور اکسیژن و بدون تجمع بیش از اندازه اسید لاکتیک بدست می آید.

ظرفیت بی هوازی بدون لاکتیک : ظرفیت تولید انرزی بدون حضور اکسیزن و بدون تجمع بیش از اندازه اسید لاکتیک

توان بی هوازی لاکتیک : توانی که در اثر تمرین بدون حضور اکسیژن و همراه با تجمع بیش از اندازه اسید لاکتیک به وجود می آید.

توان هوازی : قابلیت دریافت ؛ حمل و مصرف اکسژن توسط عضلات

استقامت هوازی : توانائی اجرای تمرینات هوازی و حفظ آن در مدت زمان طولانی

آستانه غیر هوازی : نقطه ای در شدت تمرین که بعد از آن میزان تولید اسید لاکتیک بوسیله عضلات در بدن از میزان برداشت آن توسط کبد بیشتر می شود.

حداکثر اکسیژن مصرفی : حداکثر اکسیزن جذب شده در دقیقه ؛ نسبت به هر کیلو گرم از وزن بدن در ضربان قلب حداکثر

ریکاوری : بازگشت بدن به حالت اولیه

قدرت حداکثر : حداکثر نیروئی که برای یکبار توسط گروهی از عضلات ایجاد می شود.

قدرت نسبی : اعمال نیروی مطلوب برای اجرای تکرارهای مورد نظر

سرعت : مقدار مسافت جابه جا شده در واحد زمان

هماهنگی : وابستگی اجزای مختلف بدن در انجام حرکات

چابکی : توانائی جابه جائی بدن در حداقل زمان

انعطاف پذیری : توانائی جا به جائی اعضای بدن در حداکثر دامنه مفاصل حرکتی

آرامش : روشی که با استفاده از علوم روانشناختی یا فیزیولزیکی تنش ماهیچه ها را کم می کند.

تجسم کردن : اصطلاحی برای تمرینات و تصویر سازی ذهنی

By 40sport

دیدگاهتان را بنویسید