مرداد ۱۰, ۱۴۰۰

ورزش بدن سازی | سایت بدنسازی

برنامه تمرینی بدنسازی

آشنایی و بررسی بیش از ۳۰ مکمل بدنسازی

1 min read

توضیحات تکمیلی : 

این نرم افرار قابل اجرا در رایانه می باشد و در آن به بررسی کامل انواع مکمل ها پرداخته می شود،مکمل هایی مانند عناوین زیر :

+ چربی سوزها

+ ویتامین دی

+ آمینو ۳۰۰۰ و ۹۰۰۰ و ۲۲۲۲

+ مکمل سریوس مس

بقیه درادامه مطلب

+ پروتئین وی

+ آمپول سوماتروپین

تسترون آندرویل

+ استروئید سوستانون ،سیپیونات و ساسپنشن

+ نقش آهن در بدنسازی

+ پروتئین آل وی

+ استروئید آناوار

+ کراتین مونوهیدرات

+  مکمل GABA

+  استروئید امادرین

+ مکمل پتاسیم

+ مکمل HMB

+ پروتئین آل وی

+ استروئید آناوار

+ کراتین مونوهیدرات

+  مکمل GABA

+  آمپول وینسترول

+ فارماتون

+ آمپول ناندلون دکا

+ گلوتامین

+ کراتین ها

+ و چندین مکمل دیگر

لینک غیر مستفیم :‌ دانلود

دیدگاهتان را بنویسید