حرکت ددلیفت زیر ذره‌بین | سایت ورزش بدن سازی

سایت بدنسازی ورزش بدنسازی یکی از بهترین ورزشهای پرطرفدار میباشد عضلات اصلی درگیر: پشتی بزرگ متوازی الاضلاع راست کننده ستون فقرات دو سر بازویی،بازوی قدامی چهارسر ران همسترینگ شروع حرکت:…

راهکاری برای ساخت شکمی شش تکه – takandam.ir | سایت بدنسازی

راهکاری برای ساخت شکمی شش تکه - takandam.ir سایت بدنسازی ورزش بدنسازی یکی از بهترین ورزشهای پرطرفدار میباشد بسـیار شـنیده ام کـه پک کامل عضلات شـکم در آشـپزخانه سـاخته می شـود…