گیربکس حلزونی

انواع گیربکس حلزونی صنعتی موتورگیربکس حلزونی موتورگیربکس حلزونی متشکل از یک ماردون فولادی که سخت کاری پیوسته شده و سنگ خورده و یک چرخدنده حلزونی از جنس غالبا برنز ریخته…