کاشی کار

کاشی کار کاشی در صنعت ساختمان یکی از مصالحی است که امروز کاربرد زیادی دارد. از آن در نماسازی داخلی و خارجی ساختمان استفاده می شود. کاشی اغلب در محل…