اموزش بدنسازی

۱۶ تیم آماده رقابت در لیگ برتر کشتی کشور

۱۶ تیم آماده رقابت در لیگ برتر کشتی کشور

۱۶ تیم آماده رقابت در لیگ برتر کشتی کشور

مراسم قرعه کشی لیگ برتر کشتی باشگاه های کشور جام
یادگار امام (ره)، بعد از ظهر امروز و در سالن قاسم فارسی آکادمی ملی
المپیک برگزار شد.۱۶ تیم آماده رقابت در لیگ برتر کشتی کشور

۱۶ تیم آماده رقابت در لیگ برتر کشتی کشور