کاوه: هدف ما هدایت آزادکاران جوان به تیم بزرگسالان
است

سرمربی تیم کشتی آزاد جوانان با بیان اینکه به دنبال
رکوردها نیستیم، گفت: هدفمان هدایت ملی پوشان جوان به سمت تیم
بزرگسالان است.کاوه: هدف ما هدایت آزادکاران جوان به تیم بزرگسالان
است

کاوه: هدف ما هدایت آزادکاران جوان به تیم بزرگسالان
است

By 40sport