چهار آزادکار ایران فینالیست شدند/ یک نماینده به رده‌بندی
رفت

مسابقات ۷ وزن دوم کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی آسیا از
صبح امروز در شهر بیشکک قرقیزستان در حال برگزاری است.چهار آزادکار ایران فینالیست شدند/ یک نماینده به رده‌بندی
رفت

چهار آزادکار ایران فینالیست شدند/ یک نماینده به رده‌بندی
رفت

By 40sport