پیشنهاد وسوسه‌انگیز روس‌ها به حسن یزدانی و عموزاد

فدراسیون کشتی روسیه از حسن یزدانی و رحمان عموزاد دو
قهرمان کشتی آزاد کشورمان برای حضور در رقابت‌های کشتی جایزه بزرگ
دعوت کرد.پیشنهاد وسوسه‌انگیز روس‌ها به حسن یزدانی و عموزاد

پیشنهاد وسوسه‌انگیز روس‌ها به حسن یزدانی و عموزاد

By 40sport