پرونده رقابت‌های انتخابی تیم ملی کشتی آزاد بسته شد

مرحله نهایی چرخه انتخابی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی
برای حضور در رقابت‌های جهانی صربستان امروز در سالن ۱۲ هزار نفری
آزادی تهران برگزار شد.پرونده رقابت‌های انتخابی تیم ملی کشتی آزاد بسته شد

پرونده رقابت‌های انتخابی تیم ملی کشتی آزاد بسته شد

By 40sport