پروتیین وی

پروتیین وی و فواید آن چیست؟

پروتئین وی به منظور جلوگیری از بین رفتن ماهیچه های مربوط به سالخوردگی کمک می کند. هم چنین قدرت، استقامت و بهبود بعد از ورزش را افزایش می دهد.

پروتیین وی

فواید پروتیین وی

قدرت، استقامت، حجم ماهیچه و بهبود بعد از ورزش را افزایش می دهد.
این کار به جلوگیری از بین رفتن ماهیچه مربوط به سالخوردگی را کمک می کند.
این کار به کاهش چربی بدن به خصوص در اطراف شکم کمک می کند.
  • التهاب را کاهش می دهد.
  • دارای خواص ضد سرطانی میباشد.
  • سیستم ایمنی را تقویت می کند.
  • سطح قند خون و میل به شیرینی را کاهش می دهد . همچنین از دیابت نوع 2 جلوگیری می کند.
  • سطح تری گلیسرید خون را کاهش می دهد.
  • کاهش استرس
  • کاهش فشارخون

 

By 40sport