پرداخت پاداش دلاری مدال‌آوران وزنه‌برداری در تاشکند

فدراسیون وزنه‌برداری پاداش دلاری مدال‌آوران را پای سکو
و در جریان مسابقات قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا به قهرمانان
پرداخت کرد.پرداخت پاداش دلاری مدال‌آوران وزنه‌برداری در تاشکند

پرداخت پاداش دلاری مدال‌آوران وزنه‌برداری در تاشکند

By 40sport