پایان تلاش کاروان کشتی آزاد و فرنگی ایران با کسب ۱۶ مدال
رنگارنگ

تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران در بازی های
همبستگی کشورهای اسلامی که در شهر قونیه ترکیه برگزار شده به  ۸
مدال طلا، ۳ مدال نقره و ۵ مدال برنز دست یافتند.پایان تلاش کاروان کشتی آزاد و فرنگی ایران با کسب ۱۶ مدال
رنگارنگ

پایان تلاش کاروان کشتی آزاد و فرنگی ایران با کسب ۱۶ مدال
رنگارنگ

By 40sport