پایان تلاش آزادکاران ایران با کسب دو مدال طلا و یک
برنز

نمایندگان کشودمان در پایان رقابت های بین المللی کشتی
آزاد رنکینگ اتحادیه جهانی به ۲ مدال طلا و ۱ مدال برنز دست
یافتند.پایان تلاش آزادکاران ایران با کسب دو مدال طلا و یک
برنز

پایان تلاش آزادکاران ایران با کسب دو مدال طلا و یک
برنز

By 40sport