اموزش بدنسازی

وزنه‌بردار لنجانی قهرمان جوانان آسیا شد

اصفهان – علیرضا معینی، وزنه بردار شهرستان لنجان در
استان اصفهان مقام اول قهرمانی جوانان آسیا را به خود اختصاص
داد.