ورزشهایی برای بهبود جریان خونورزشهایی برای بهبود جریان خون

ورزش هایی برای بهبود جریان خون

ورزش هایی برای بهبود جریان خون در افرادی که دچار مشکلات عروقی هستند و خون رسانی درستی در بدن آنها انجام نمی شود را میتوانید با رفتن به ادامه مطلب از سایت ورزش بدنسازی بخوانید.

ورزشهایی برای بهبود جریان خون
ورزشهایی برای بهبود جریان خون

ورزشهایی برای بهبود جریان خون

پیاده روی:

پیاده روی یکی از راحت ترین ورزش هاست. این ورزش جریان خون را افزایش می دهد. می تواند پیاده روی را در زندگی عادی افزایش دید برای مثال به جای آسانسور از پله استفاده کنید. حتی میزان کمی پیاده روی در روز می تواند برای شما مفید باشد.

حرکت دوچرخه:

بر روی کمر بخوابید و دست ها را در کنار بدن قرار دهید. پاها را از روی زمین بلند کنید و حرکت دوچرخه انجام دهید. این کار باعث افزایش جریان خون می شود.

حرکت بالا بردن پاها:

در حالتی شبیه حرکت قبل قرار بگیرید. یک پا را از روی زمین بلند کنید و چند ثانیه نگه دارید. قسمت پایین کمر در این حرکت باید بر روی زمین باشد. پا را پایین بیاورید تا جریان خون بر پا باز گردد. سپس این حرکت را دوباره تکرار کنید. این حرکت را بر روی پای دیگری نیز انجام دهید.

حرکت خم کردن زانو:

هنگامی که بر روی زمین دراز کشیده اید یک پا را خم کنید و به سمت سینه و شکم ببرید. چند لحظه پا را در این حالت نگه دارید و دوباره آن را باز کنید. این حرکت را با آرامش انجام دهید.

این چهار حرکت باعث می شود که درد در پاها کمتر شود.

By 40sport