واکنش «دبیر» به تمجید مربی روسیه از سرمربی ایران

رئیس فدراسیون کشتی ایران به اظهارنظر مربی تیم ملی کشتی
روسیه درباره سرمربی ایران واکنش نشان داد.واکنش «دبیر» به تمجید مربی روسیه از سرمربی ایران

واکنش «دبیر» به تمجید مربی روسیه از سرمربی ایران

By 40sport