نگاه ویژه حسن رنگرز به فرنگی‌کاران جوان در جام‌جهانی

سرمربی جدید تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان بلافاصله بعد از
حضور در رأس این تیم از نگاه ویژه به مدعیان جوان و باانگیزه و حضور
آنها در جام جهانی خبر داد.نگاه ویژه حسن رنگرز به فرنگی‌کاران جوان در جام‌جهانی

نگاه ویژه حسن رنگرز به فرنگی‌کاران جوان در جام‌جهانی

By 40sport