اموزش بدنسازی

نگاه ویژه حسن رنگرز به فرنگی‌کاران جوان در جام‌جهانی

نگاه ویژه حسن رنگرز به فرنگی‌کاران جوان در جام‌جهانی

نگاه ویژه حسن رنگرز به فرنگی‌کاران جوان در جام‌جهانی

سرمربی جدید تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان بلافاصله بعد از
حضور در رأس این تیم از نگاه ویژه به مدعیان جوان و باانگیزه و حضور
آنها در جام جهانی خبر داد.نگاه ویژه حسن رنگرز به فرنگی‌کاران جوان در جام‌جهانی

نگاه ویژه حسن رنگرز به فرنگی‌کاران جوان در جام‌جهانی