نفرات برتر فرنگی با قهرمانی ایران مشخص شدند

تیم ایران با کسب ۳ مدال طلا و ۳ مدال برنز بعنوان
قهرمانی دست یافتنفرات برتر فرنگی با قهرمانی ایران مشخص شدند

نفرات برتر فرنگی با قهرمانی ایران مشخص شدند

By 40sport