اموزش بدنسازی

نام «مرادی» از انتخابات فدراسیون جهانی وزنه‌برداری هم حذف شد

رئیس پیشین فدراسیون وزنه برداری کشورمان پس از حکم
دیوان عدالت اداری و برکناری از این سمت، شانس حضور در مجمع فدراسیون
جهانی را هم از دست داد.