دسته‌بندی نشده

معضل اصلی کشتی شیوه آموزش مربیان باشگاهی است

رئیس فدراسیون کشتی در کلاس یکسان سازی آموزش مربیان
استان تهران گفت: معضل اصلی کشتی، شیوه آموزش مربیان باشگاهی است که
باید اصلاح شود.