مسابقات انتخابی کشتی می‌تواند با نتایج عجیبی همراه
باشد

سرمربی اسبق تیم کشتی آزاد جوانان معتقد است مرحله نهایی
چرخه انتخابی تیم ملی بزرگسالان می‌تواند با اتفاقات و نتایج غیرقابل
پیش بینی همراه باشد.مسابقات انتخابی کشتی می‌تواند با نتایج عجیبی همراه
باشد

مسابقات انتخابی کشتی می‌تواند با نتایج عجیبی همراه
باشد

By 40sport