مدعیان نامدار کشتی آزاد به ایستگاه پایانی رسیدند

مدعیان نامدار تیم ملی کشتی آزاد امروز با حضور در مرحله
نهایی چرخه انتخابی برای حضور در رقابت‌های جهانی ۲۰۲۲ صربستان با
یکدیگر «سرشاخ« خواهند شد.مدعیان نامدار کشتی آزاد به ایستگاه پایانی رسیدند

مدعیان نامدار کشتی آزاد به ایستگاه پایانی رسیدند

By 40sport