اموزش بدنسازی

سه وزنه‌بردار ملی‌پوش ایران فردا روی تخته می‌روند

سه وزنه‌بردار کشورمان در ادامه مسابقات قهرمانی
نوجوانان و جوانان آسیا به میزبانی ازبکستان، فردا به مصاف حریفان
خواهند رفت.