اموزش بدنسازی

زمان شروع لیگ برتر کشتی مشخص شد/ ثبت نام تیم ها از ۲۰ مردادماه

رقابت های لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی باشگاه های کشور
جام یادگار امام (ره) بلافاصله پس از رقابت های جهانی صربستان و از
اوایل ۴۰ اسپورتماه آغاز می شود.