رقابت های لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی باشگاه های کشور
جام یادگار امام (ره) بلافاصله پس از رقابت های جهانی صربستان و از
اوایل 40 اسپورتماه آغاز می شود.

By 40sport