زمان برگزاری لیگ برتر کشتی فرنگی مشخص شد

سازمان لیگ فدراسیون کشتی زمان آغاز بیست و دومین دوره
رقابت‌های لیگ برتر کشتی فرنگی جام یادگار امام (ره) را آبان ماه سال
جاری اعلام کرد.زمان برگزاری لیگ برتر کشتی فرنگی مشخص شد

زمان برگزاری لیگ برتر کشتی فرنگی مشخص شد

By 40sport