اموزش بدنسازی

دو طلا و برنز در سه وزن دوم به ایران رسید/ نفرات برتر مشخص شدند

نمایندگان کشورمان در سه وزن دوم رقابتهای کشتی آزاد
قهرمانی جهان در صربستان به یک مدال طلا و یک مدال برنز دست
یافتند.