دورخیز «گلیج» برای جبران ناکامی انتخابی در ترکیه

ملی‌پوش وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد کشورمان بدنبال جبران
ناکامی انتخابی تیم ملی در مسابقات بازی‌های کشورهای اسلامی
است.دورخیز «گلیج» برای جبران ناکامی انتخابی در ترکیه

دورخیز «گلیج» برای جبران ناکامی انتخابی در ترکیه

By 40sport