دورخیز روس‌ها برای حضور در رقابت‌های جهانی کشتی

متولیان کشتی روسیه سعی دارند با وجود محرومیت‌های بین
المللی با استفاده از نفوذ در اتحادیه جهانی تیم این کشور را در
مسابقات ۲۰۲۲ صربستان شرکت دهند.دورخیز روس‌ها برای حضور در رقابت‌های جهانی کشتی

دورخیز روس‌ها برای حضور در رقابت‌های جهانی کشتی

By 40sport