اموزش بدنسازی

دستیار محمد بنا سرمربی تیم کشتی سپاهان شد

دستیار محمد بنا سرمربی تیم کشتی سپاهان شد

دستیار محمد بنا سرمربی تیم کشتی سپاهان شد

با حضور نماینده سازمان لیگ در اصفهان، ثبت قرارداد ۶
کشتی‌گیر و سرمربی با تیم فولاد مبارکه سپاهان انجام
شد.دستیار محمد بنا سرمربی تیم کشتی سپاهان شد

دستیار محمد بنا سرمربی تیم کشتی سپاهان شد