دستیار محمد بنا سرمربی تیم کشتی سپاهان شد

با حضور نماینده سازمان لیگ در اصفهان، ثبت قرارداد ۶
کشتی‌گیر و سرمربی با تیم فولاد مبارکه سپاهان انجام
شد.دستیار محمد بنا سرمربی تیم کشتی سپاهان شد

دستیار محمد بنا سرمربی تیم کشتی سپاهان شد

By 40sport