حضور یک داور ایرانی در رقابت‌های کشتی امیدهای جهان

اتحادیه جهانی کشتی از محمد مصلایی پور به عنوان نماینده
و مدرس داوری برای حضور در رقابت‌های امیدهای جهان دعوت
کرد.حضور یک داور ایرانی در رقابت‌های کشتی امیدهای جهان

حضور یک داور ایرانی در رقابت‌های کشتی امیدهای جهان

By 40sport