حضور یک تیم نظامی در لیگ برتر کشتی قطعی شد

باشگاه فرهنگی ورزشی مقاومت البرز بطور رسمی آمادگی خود
را برای حضور در لیگ برتر کشتی امسال اعلام کرد.حضور یک تیم نظامی در لیگ برتر کشتی قطعی شد

حضور یک تیم نظامی در لیگ برتر کشتی قطعی شد

By 40sport