حسن رنگرز سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی شد

رئیس فدراسیون کشتی در حکمی حسن رنگرز را به عنوان
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی منصوب کرد.حسن رنگرز سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی شد

حسن رنگرز سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی شد

By 40sport