حسن رنگرز رسما وارد گود شد/ استارت تمرینات با فرنگی‌کاران
امید

حسن رنگرز سرمربی جدید تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان با
نظارت بر تمرینات اردوی فرنگی‌کاران امید برای حضور در رقابتهای
جهانی، رسما کار خود را آغاز کرد.حسن رنگرز رسما وارد گود شد/ استارت تمرینات با فرنگی‌کاران
امید

حسن رنگرز رسما وارد گود شد/ استارت تمرینات با فرنگی‌کاران
امید

By 40sport