حسرت یونس امامی از باخت در نیمه‌نهایی مسابقات جهانی

دارنده مدال برنز رقابت‌های جهانی کشتی آزاد در وزن ۷۴
کیلوگرم با وجود کسب این نتیجه همچنان از باخت در مرحله نیمه نهایی و
از دست دادن فینال دلگیر و ناراحت است.حسرت یونس امامی از باخت در نیمه‌نهایی مسابقات جهانی

حسرت یونس امامی از باخت در نیمه‌نهایی مسابقات جهانی

By 40sport