جایزه برترین مربیان آسیا به محمد بنا و محمدی اهدا شد

جوایز برترین مربیان آسیا صبح امروز در حاشیه رقابت‌های
انتخابی تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی به محمد بنا و غلامرضا محمدی اهدا
شد.جایزه برترین مربیان آسیا به محمد بنا و محمدی اهدا شد

جایزه برترین مربیان آسیا به محمد بنا و محمدی اهدا شد

By 40sport