تیم کشتی فرنگی جوانان ایران قهرمان آسیا شد

تیم کشتی فرنگی جوانان در رقابت های کشتی جوانان قهرمانی
آسیا با کسب ۷ مدال طلا، ۱ مدال نقره و ۲ مدال برنز مقتدرانه به عنوان
قهرمانی دست یافت.تیم کشتی فرنگی جوانان ایران قهرمان آسیا شد

تیم کشتی فرنگی جوانان ایران قهرمان آسیا شد

By 40sport