اموزش بدنسازی

تیم کشتی فرنگی جوانان ایران عازم مسابقات قهرمانی آسیا شد

اعضای تیم ملی کشتی فرنگی جوانان بامداد امروز تهران را
به مقصد منامه محل برگزاری رقابت های قهرمانی آسیا ترک
کردند.